Публикации в медиите

Това е само една част от публикациите на наши клиенти в престижни издания като: "Мениджър", "HiComm", "Жената днес", "Наш дом", "Ева", "Мода", "Bravacasa", "Top Gear", "Premium Lifestyle", "Personal Computer World", Digital.bg, Hardwarebg.com и много други...