За съществуващ бизнес

Продажби, продажби и пак продажби - как да използвате всички начини за увеличаване на приходите и достигане до целевите клиенти.
Увеличаване на продажбите

  • Периодичен бюлетин (нюзлетър)
  • Анализ на каналите за продажба
  • Търговски програми и обучения
  • Провеждане на пазарни проучвания и анализ на конкуренцията
  • Разработка на нови средства и канали за продажба