Брандиран аквариум за демонстрация на продуктите Ultimate Ears

Проект за щанд и вътрешен брандинг на Trackimo

Вътрешна печатна и дигитална реклама за Vego