MMD: Професионални монитори

За да представим информацията по интересен и детайлен начин, разделихме конференцията на две основни части – клиенти и партньори, които да получат фокусирана информация върху продуктовите предимства спрямо конкуренцията и техническите детайли; и презентация за медиите, която обяснява ползите от тази технология.
Искате ли събитие?

Конференция за първото представяне в България на специалната серия клинични монитори Philips, както и серията бизнес монитори, предназначени за изграждане на видео стени, промотиране на продукти в публични пространства и интерактивно взаимодействие с потребителите.

За да представим информацията по интересен и детайлен начин, разделихме конференцията на две основни части – клиенти и партньори, които да получат фокусирана върху продуктовите предимства спрямо конкуренцията и техническите детайли; и презентация за медиите, които обясняват ползите от тази технология.