Рекламен клип за Intel сървъри Persy Stinger

Рекламен клип за работни станции Persy Stinger

Спонсорска заставка на Logitech за Star FM